FCI Standard č. 209 / 20.04.1998 / GB - Tibetský Teriér


ZEMĚ PŮVODU: Tibet

PATRONACE: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 25.08.1988

POUŽITÍ: společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 9 společenská plemena, sekce 5 tibetská plemena; bez zkoušky z výkonu

CELKOVÝ VZHLED: robustní, středně velký, dlouhosrstý, kvadratický pes; s rozhodným výrazem.

POVAHA / TEMPERAMENT: živý, s milou povahou. Oddaný společník s mnoha možnostmi využití. S otevřenou povahou, pozorný, inteligentní a hravý; není prudký ani bojovný. K cizím lidem šetří projevy náklonnosti.

HLAVA: dobře osrstěná dlouhou srstí, spadající dopředu přes oči. Spodní čelist nese malou, nikoliv přehnanou bradku.

Mozkovna:
Lebka: střední délky, není široká ani hrubá, mírně se zužuje od ucha k oku, není ani vyklenutá ani zcela plochá mezi ušima.
Stop: vyznačený před očima, ale nikoliv přehnaně.

Obličejová část:
Nosní houba: černá.
Tlama: silná. Délka od oka ke špičce nosu je rovna délce od oka k základně lebky.
Čelisti/Zuby: spodní čelist je dobře vyvinutá. Řezáky posazeny v mírném oblouku, rovnoměrně rozsazeny a posazeny kolmo k čelisti. Skus nůžkový nebo reverzní nůžkový.
Líce: jařmové oblouky zakřivené, ale nikoliv přespříliš vyvinuté, tj. až do vyboulení.
Oči: velké, kulaté, ani vystouplé ani zapadlé; posazené dosti daleko od sebe; tmavě hnědé. Okraje víček černé.
Uši: zavěšené, nejsou nesené příliš blízko hlavy, tvaru V, ne příliš velké, silně osrstěné.

TRUP: dobře osvalený, kompaktní a silný. Délka od ramenního hrbolku ke kořeni ocasu je rovna výšce v kohoutku.
Hřbetní linie: nad žebry rovná.
Bedra: krátká, mírně klenutá.
Záď: rovná.
Hrudník: dobře klenutý.

OCAS: střední délky, nasazen poměrně vysoko a nesen ve veselé spirále na hřbetem. Velmi dobře osrstěný. Háček na špičce se vyskytuje často a je povolen.

KONČETINY:

Hrudní končetiny: silně osrstěné. Končetiny rovné a rovnoběžné.
Ramena: dobře uložená.
Nadprstí a kloub nadprstí: lehce spádité.

Pánevní končetiny: silně osrstěné.
Kolenní klouby: dobře zaúhlené.
Hlezna: nízko posazená.

Tlapky: velké, kulaté, silně osrstěné i mezi prsty a polštářky. Dobře stojící na polštářcích; tlapky nejsou klenuté.

POHYB: hladký, prostorný, s dobrým posunem. Při chodu nebo klusu pohyb pánevních končetiny nemá sahat dovnitř ani vně pohybu hrudních končetin.

OSRSTĚNÍ:

Srst: srst s podsadou. Podsada jemná a vlněná. Krycí srst je bohatá, jemná, ale není ani hedvábná, ani vlněná; je dlouhá; rovná nebo zvlněná, avšak nikoliv kadeřavá.

Barva: bílá, zlatá, krémová, šedá nebo kouřová, černá, dvoubarevní i trojbarevní jedinci. Povoleny jsou vlastně všechny barvy kromě čokoládové a játrové.

VÝŠKA: Výška v plecích: Psi 35,6 až 40,6 cm (14 – 16 palců); feny o něco menší.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a prospěch psa. Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

FCI Standard no. 209 - TIBETAN TERRIER


ORIGIN: Tibet

PATRONAGE: Great Britain.

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.

UTILIZATION: Companion Dog.

FCI-CLASSIFICATION: Group 9 Companion and Toy Dogs, Section 5 Tibetan breeds, Without working trial.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: In spite of the name, the Tibetan Terrier is not a terrier but a herding dog, doubling as a guard for traders as they journeyed to and from China. It succeeded in his job not so much by size but through the awe in which he was held. This is believed to be the original Holy Dog of Tibet. It is said to be even livelier than the other Tibetan breeds in Group 9, his energy and enthusiasm balancing his ability as a miniature guard dog along the lines of a small Old English Sheepdog.


GENERAL APPEARANCE: Sturdy, medium-sized, long-haired, generally square outline.

IMPORTANT PROPORTIONS: Length from point of shoulder to root of tail equal to height at withers.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Lively, good-natured. Loyal companion dog with many engaging ways. Outgoing, alert, intelligent and game; neither fierce nor pugnacious. Sparing of affection to strangers.
HEAD: Head well furnished with long hair, falling forward, but not over eyes, and not affecting the dog’s ability to see. Lower jaw carrying small, but not exaggerated amount of beard. In all giving a resolute expression.
CRANIAL REGION:
Skull: Of medium length, neither broad nor coarse, narrowing slightly from ear to eye, neither domed nor absolutely flat between ears.
Stop: Marked in front of eyes, but not exaggerated.
FACIAL REGION:
Nose: Black.
Muzzle: Strong. Length from eye to tip of nose equal to length from eye to occiput.
Jaw / Teeth: Lower jaw well developed. Incisors set in slight curve, evenly spaced and set perpendicular to jaw. Scissor or reversed scissor bite.
Cheeks: Zygomatic arch curved, but not overdeveloped so as to bulge.
Eyes: Large, round, neither prominent nor sunken; set fairly wide apart; dark brown. Eye rims black.
Ears: Pendant, carried not too close to head, V-shaped, not too large, set fairly high on the side of the skull, heavily feathered.

NECK: Strong, muscular, medium length, allowing head to be carried above level of back and giving overall balanced appearance. Flowing into well placed shoulders.

BODY: Well muscled, compact and powerful.
Topline: Level.
Loin: Short, slightly arched.
Croup: Level.
Chest: Fair spring of rib with depth of brisket to elbow. Ribbed well back.

TAIL: Medium length set on fairly high and carried in a gay curl over back. Very well feathered. Kink near tip often occurring and permissible.

LIMBS

FOREQUARTERS:
General appearance: Heavily furnished.
Shoulder: Well laid with good length.
Upper arm: Good length and slope.
Forearm: Legs straight and parallel.
Metacarpus (Pastern): Slightly sloping.
Forefeet: Large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no arch in feet.

HINDQUARTERS:
General appearance: Heavily furnished, well muscled. Well bent stifles and low set hocks giving level topline and drive.
Stifle (Knee): Well bent.
Hock joint: Low set.
Hind feet: Large, round, heavily furnished with hair between toes and pads. Standing well down on pads; no arch in feet.

GAIT / MOVEMENT: Smooth; effortless drive with good reach; powerful drive. When walking or trotting hind legs should track neither inside nor outside the front legs.

COAT:
Hair: Double coat. Undercoat fine and woolly. Top coat profuse, fine but neither silky nor woolly; long; either straight or waved but not curled.

Colour: White, golden, cream, grey or smoke, black, parti-colour and tricolours; in fact any colour except chocolate or liver permissible.
SIZE:
Height at the withers: Males: 36 - 41 cms; females slightly smaller.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

DISQUALIFYING FAULTS
• Aggressive or overly shy.
• Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.