Veselé Vánoce

Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a lásky v novém roce 2016 přejí SERA KHYI Tibetan Terriers!