Péče / Care

 Péče o tibetského teriéra není nijak náročná. Důležité je zvolit vhodnou výživu a prostředky na úpravu srsti. Pokud dokážeme být důslední, také jeho výchovu a výcvik, případně i sportovní trénink, bez problémů zvládneme.

Více informací naleznete v jednotlivých podsekcích:
» Krmení a doplňky stravy 
» Péče o srst
» Výchova a výcvik
 

 Care of a Tibetan Terrier is not difficult at all. It is important to choose the right nutrition and equipment for grooming. If we can trust, we can also manage the education and training, or even sports training, without any problems.