Péče/Care

Péče o tibetského teriéra není náročná. Důležité je zvolit vhodnou výživu a prostředky na úpravu srsti. Pokud dokážeme být důslední, také jeho výchovu a výcvik, případně i sportovní trénink, bez problémů zvládneme.

Více informací naleznete v jednotlivých podsekcích:
» Krmení a doplňky stravy 
» Péče o srst
» Výchova a výcvik
 

Care of Tibetan Terrier is not difficult. It is important to choose the right nutrition and means for grooming. If we can be consistent, we can also manage his education and training, or even sports training, without problems.